Editors

Since January 2018

Editor-in-Chief
Kenji Iwata (Kyushu University)

Advisory Board
Hiromasa Kubo (Setsunan University)
Tsuyoshi Mukai (Shikoku University)
Shugo Onoe (Seinan Gakuin University)
Katsuhiro Shoji (Keio University)
Soko Tanaka (Tohoku University)*
Toshiro Tanaka (Keio University)*
Asatsugu Tatsumi (Hannan University)
Erik Vermeulen (Tilburg University)
J.H.H. Weiler (European University Institute)
Kenji Yamamoto (Kyushu University)*

Editorial Board
Stephen Day (Oita University)
Ken Endo (Hokkaido Univeresity)
Yoichi Ito (The University of Tokyo)
Machiko Hachiya (Kyushu University EU Centre)
Bianca Kaiser (Istanbul Kemerburgaz University)
Yasuyuki Kokubo (Toyo Eiwa University)
Yuichi Morii (The University of Tokyo)
Tamio Nakamura (Waseda University)
Sadayoshi Takaya (Kansai University)
Junko Ueda (Aichi University)

* Emeritus professor